Telefon
792 617 614

Malowanie

Proszkowe

Malowanie proszkowe
Odporna powłoka
Farby proszkowe

Malowanie farbami proszkowymi, polega na nakładaniu farby proszkowej na powłokę metalową, techniką natrysku elektrostatycznego. Farba proszkowa ma granulację w granicach od ok. 10 mikronów do ok. 100 mikronów, z której uzyskuje się powłoki do grubości 180 mikronów.

Podawanie farby jest wspomagane sprężonym powietrzem, które dodatkowo wykorzystuje się do upłynnienia proszku. Podczas tego procesu materiał sypki nabiera cech materiału ciekłego, gdzie zawiesina proszku w powietrzu staje się mieszaniną łatwą do nałożenia.

Naelektryzowane cząsteczki farby proszkowej, przywierają równomiernie do powierzchni pokrywanego przedmiotu. Następnie farba jest utwardzana w wysokiej temperaturze od 180 do 200 °C. Powłoki wykonane przez malowanie proszkowe dają powierzchnie gładkie bez zacieków i zmarszczeń. Farby proszkowe są w pełni bezpieczne dla ludzi i środowiska, posiadają atesty pozwalające na kontakt z żywnością i wodą pitną.

W procesie malowania nie wykorzystuje się szkodliwych rozpuszczalników, natomiast podczas utwardzania powłoki nie występuje emisja szkodliwych substancji do atmosfery tj. ksylenu, etylobenzenu, butanolu, cykloheksanolu - obecnych w farbach mokrych.

Szeroka gama kolorów